Прозорість та інформаційна відкритість

Статут закладу (підпис)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності (свідоцтво, розпорядження)

Структура та органи управління

Кадровий склад

Стратегія розвитку закладу на 2023-2028 роки

Річний план роботи ЗЗСО на 2023-2024 роки

Освітні програми (1-4 кл. 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл.)

Територія обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти (роз’яснення)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Про створення комісії з розгляду випадків булінку в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)